Em sinh năm 96 người yêu em hơn một tuổi,anh ấy sinh năm 95,