Hiện nay với nhu cầu của người sử dụng không còn muốn mua sim